Blog Archives

แอลคาร์นิทีน L-carnitine – iHerb สั่งซื้ออะไรดี

แอลคาร์นิทีน เป็นชื่อของสารตัวหนึ่ง ถูกสร้างขึ้นในร่างกายของเราได้ มีบทบาทในการกระตุ้นการเผาผลาญไขมัน กระบวนการเมตาบอลิซึมของหัวใจและหลอดเลือด ทั้งยังส่งผลดีต่อการออกกำลังกาย การควบคุมน้ำหนัก และสมอง

แอลคาร์นิทีน (L-Carnitine) คืออะไร

แอลคาร์นิทีน (L-Carnitine) เป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่ง ร่างกายสามารถได้รับแอลคาร์นิทีนจาก 2 ทาง คือ อาหาร และร่างกายสร้างเอง โดยอาหารที่พบแอลคาร์นิทีนในปริมาณสูงคือ เนื้อสัตว์ นม ผลอะโวคาโด (Avocado) ถั่วหมัก เป็นต้น

สำหรับแอลคาร์นิทีนที่ร่างกายสร้างขึ้นได้เองนั้น ร่างกายสามารถสร้างได้ภายในตับและไต จากกรดอะมิโน 2 ตัว คือ ไลซีน (lysine) และเมไทโอนีน (methionine) และนำไปเก็บไว้ในกล้ามเนื้อลาย (skeletal muscle) นอกจากนี้ยังถูกลำเลียงไปเก็บไว้ในหัวใจ สมอง และสเปิร์ม

แอลคาร์นิทีน (L-Carnitine) มีความสำคัญอย่างไร

แอลคาร์นิทีนมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการใช้ไขมัน (fat) โดยจะช่วยลำเลียงโมเลกุลไขมันเล็กๆ เข้าไปใช้ในเซลล์ต่างๆ ทำให้เกิดการนำไขมันไปเปลี่ยนเป็นพลังงาน หากร่างกายได้รับแอลคาร์นิทีนไม่เพียงพอ การเผาผลาญพลังงานก็จะลดลง ไขมันจะถูกสะสมในร่างกายมากขึ้น ก่อปัญหาต่างๆเช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคอ้วน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การได้รับแอลคาร์นิทีนเพื่อให้ร่างกายนำไปเผาผลาญเป็นพลังงาน และเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ผู้ที่ต้องการลดความอ้วน รวมถึงผู้ที่มีประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดและหัวใจ ภาวะผู้มีบุตรยากในเพศชาย เป็นต้น

ได้มีการศึกษาโดยเอาเซลล์ไขมันของผู้มีน้ำหนักมาก พบว่าแทบจะไม่มีแอลคาร์นิทีนอยู่เลย ดังนั้นนักวิจัยจึงตั้งสมมติฐานว่า หากกลไกการลำเลียงไขมันเพื่อนำไปใช้ถูกขัดขวาง ก็จะทำให้เกิดการสะสมของไขมันได้ การรับประทานแอลคาร์นิทีนเป็นอาหารเสริมสามารถส่งผลให้อัตราการเผาผลาญของไขมันได้มากขึ้น

ประโยชน์ของแอลคาร์นิทีน (L-Carnitine)

  • แอลคาร์นิทีน (L-Carnitine) มีส่วนช่วยให้ร่างกายผอมลง โดยการลดไขมันสะสมในกล้ามเนื้อ โดยจากการศึกษาพบว่า แอลคาร์นิทีน มีผลในการลดน้ำหนักโดยการลดไขมันที่สะสมในร่างกายไปใช้ เพิ่มอัตราการแตกตัวกรดไขมัน เพิ่มอัตราเมตาบอลิซึม เพิ่มการสังเคราะห์โปรตีน นอกจากนี้แอลคาร์นิทีนยังมีผลในการควบคุมน้ำหนักเมื่อรับประทานควบคู่กับสารอาหารที่ช่วยในการลดน้ำหนักตัวอื่น เช่น โครเมียมพิโคลิเนต และไฟเบอร์
  • แอลคาร์นิทีน (L-Carnitine) มีส่วนช่วยให้แก่ช้าลง เนื่องจากเซลล์ในร่างกาย เช่น เซลล์สมอง เซลล์จากระบบภูมิคุ้มกัน เซลล์จากหัวใจ เหล่านี้จะทำงานได้ดีเมื่อได้รับพลังงานเพียงพอ การรับประทานแอลคาร์นิทีนซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญเป็นพลังงานให้เซลล์ได้รับพลังงานมากขึ้น จึงมีส่วนช่วยให้แก่ช้าลงได้
  • แอลคาร์นิทีน (L-Carnitine) มีส่วนช่วยให้ระดับคลอเรสเตอรอล (Total Cholesterol, LDL) และไตรกลีเซอรไรด์ (Triglycerides) ลดลงอย่างนัยสำคัญ (รับประทานวันละ 1 กรัม/วัน วันละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 90 วัน) และช่วยเพิ่ม HDL ในเลือด
  • แอลคาร์นิทีน (L-Carnitine) มีส่วนช่วยทำให้สุขภาพโดยรวมของหัวใจดีขึ้น ป้องกันโรคหัวใจ ป้องกันการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว โดยมีงานวิจัยที่ยืนยันประโยชน์ดังกล่าวในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจพบว่า อัตราการเจ็บหน้าอก (Angina) ลดต่ำลงอย่างชัดเจน (2 กรัม/วัน วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 28 วัน) และอัตราการเสียชีวิตเนื่องจากโรคหัวใจน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับประทานแอลคาร์นิทีน (4 กรัม/วัน วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 1 ปี)
  • แอลคาร์นิทีน (L-Carnitine) มีส่วนช่วยลดน้ำหนัก เมื่อรับประทานควบคู่กับการออกกำลังกาย (มีงานวิจัยพบว่าผู้ที่รับประทานแอลคาร์นิทีนลดน้ำหนักได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้รับประทานแอลคาร์นิทีน) และลดอาหารจำพวกแป้งลงในอาหารแต่ละมื้อ
  • แอลคาร์นิทีน (L-Carnitine) มีส่วนช่วยเพิ่มระดับพลังงานของร่างกายอย่างเป็นธรรมชาติค่อยเป็นค่อยไป โดยไม่ทำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหาย
  • แอลคาร์นิทีน (L-Carnitine) มีส่วนช่วยให้ความสามารถในการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น ป้องกันเนื้อเยื่อไม่ให้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากปริมาณออกซิเจนในเซลล์ไม่เพียงพอ
  • ทำให้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้น
  • Acetyl-L-Carnitine ช่วยลดความเสียหายของเซลล์ประสาทจากความเครียดและอาจมีส่วนช่วยในการป้องกันโรคอัลไซเมอร์
  • Acetyl-L-Carnitine มีผลต่อสุขภาพจิตในทางบวกและลดภาวะความเครียด

ขนาดรับประทาน แอลคาร์นิทีน (L-Carnitine)

โดยทั่วไป การรับประทานแอลคาร์นิทีนวันละ 200 – 300 มิลลิกรัม เพียงพอที่จะช่วยให้กล้ามเนี้อตึงกระชับ มีกำลังวังชา และสามารถช่วยลดน้ำหนักลงได้เมื่อรับประทานควบคู่กับการออกกำลังกาย

แนะนำ แอลคาร์นิทีน (L-Carnitine) ราคาถูก จากอเมริกา

L-carnitine-iherb

1. Doctor’s Best, Best Acetyl-L-Carnitine HCl, 588 mg, 120 Capsules

ลิงค์ http://www.iherb.com/Doctor-s-Best-Best-Acetyl-L-Carnitine-HCl-588-mg-120-Capsules/7779

2. Now Foods, Acetyl-L Carnitine, 500 mg, 100 Vcaps

ลิงค์ http://www.iherb.com/Now-Foods-Acetyl-L-Carnitine-500-mg-100-Vcaps/316

3. Dymatize Nutrition, L-Carnitine Xtreme, 60 Capsules

ลิงค์ http://www.iherb.com/Dymatize-Nutrition-L-Carnitine-Xtreme-60-Capsules/25709

4. Doctor’s Best, Best L-Carnitine Fumarate, 855 mg, 180 Veggie Caps

ลิงค์ http://www.iherb.com/Doctor-s-Best-Best-L-Carnitine-Fumarate-855-mg-180-Veggie-Caps/4939

5. MRM, Acetyl L-Carnitine, 500 mg, 60 Veggie Caps

ลิงค์ http://www.iherb.com/MRM-Acetyl-L-Carnitine-500-mg-60-Veggie-Caps/41351

6. Jarrow Formulas, CarnitAll 600+, 90 Veggie Caps

ลิงค์ http://www.iherb.com/Jarrow-Formulas-CarnitAll-90-Capsules/4330

7. Source Naturals, Acetyl L-Carnitine & Alpha-Lipoic Acid, 650 mg, 120 Tablets

ลิงค์ http://www.iherb.com/Source-Naturals-Acetyl-L-Carnitine-Alpha-Lipoic-Acid-650-mg-120-Tablets/12572

 

คลิกที่นี่ ดู แอลคาร์นิทีน (L-Carnitine) ทั้งหมด

คลิกที่นี่ สอน วิธีสั่งสินค้า

กลับหน้าแรก

Posted in แอลคาร์นิทีน
how-to-iherb iHerb ไทย แบรนด์ลด 20%
Clearance Sale