CLA (Conjugated Linoleic Acids) กรดไขมันคอนจูเกตเต็ด ไลโนเลอิก – iHerb สั่งซื้ออะไรดี

CLA หรือ Conjugated Linoleic Acids คือกรดไขมันจำเป็น จัดอยู่ในกลุ่มกรดไขมันจำเป็นชนิดโอเมก้า-6 (Essential omega-6 Fatty Acid) ซึ่งเป็นกรดไขมันอีกรูปแบบหนึ่งของกรดไลโนเลอิก (Linoleic Fatty Acid) CLA เป็นกรดไขมันที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถผลิตขึ้นได้เองจึงต้องได้จากการรับประทานเท่านั้น CLA เป็นส่วนประกอบประเภทไขมันของเยื่อหุ้มเซลล์และนม แหล่งอาหารที่พบ CLA มาก ได้แแก่ น้ำมันดอกทานตะวัน (sunflower oil) และน้ำมันดอกคำฝอย (safflower oil) เนื้อแดงและผลิตภัณฑ์จากนม โดยในน้ำมันดอกคำฝอยจะมีปริมาณ CLA มากกว่าดอกทานตะวัน

เรื่องน่ารู้ของ CLA

CLA ได้รับความสนใจในทางวิทยาศาสตร์ จากผลงานวิจัยของ ดร.ไมเคิล พาริซา นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (แมดิสัน) สหรัฐอเมริกา โดยในปี 1988 ดร.ไมเคิลได้วิจัยการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในเนื้อสัตว์ ระหว่างการปรุงอาหารด้วยความร้อน เขาได้ค้นพบคุณสมบัติการต่อต้านมะเร็งของ CLA จากการศึกษาหนูที่เลี้ยงด้วยแฮมเบอร์เกอร์ทอด

มีการวิจัยที่ทดลองกับสัตว์พบว่า CLA อาจเป็นหนึ่งในสารที่มีฤทธิ์ต่อสู้กับมะเร็งได้แรงที่สุด ปริมาณ CLA เพียง 0.5% ในอาหารจะช่วยลดภาระของโรคลงได้กว่า 50%

งานวิจัยโดยแมรี่ โชมอน ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Nutrition เมื่อเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.2000 แสดงให้เห็นว่า CLA สามารถลดไขมันและช่วยบำบัดรักษากล้ามเนื้อของคน มีการทดลองพบว่า กลุ่มที่ได้รับ CLA เข้าไป ไขมันในร่างกายจะลดลงอย่างชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับ CLA และยังพบว่าปริมาณ CLA ที่ควรได้รับเพื่อให้เห็นผลต่อไขมันในร่างกายอยู่ในระดับประมาณ 3.4 กรัม ต่อวัน

ดร.ไมเคิล พาริซา ได้รายงานต่อที่ประชุมสมาคมเคมีของสหรัฐอเมริกาในปี 2000 ว่า CLA ทำให้เซลล์ไขมันเซลล์ใหญ่มีขนาดเล็กลง และมีแนวโน้มทำให้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นโดยไม่ทำให้ไขมันเพิ่มแต่อย่างใด

การศึกษาที่มหาวิทยาลัยเพอร์ดูในรัฐอินเดียนนา สหรัฐอเมริกา พบว่า CLA ช่วยทำให้ระดับอินซูลินสูงขึ้นในผู้ป่วยโรคเบาหวานสองในสาม และลดระดับน้ำตาลในเลือดและระดับไตรกลีเซอไรด์ได้ปานกลาง

กลไกการทำงานของ CLA

CLA มีหน้าที่พาไขมันที่ได้จากอาหารเข้าไปในเซลล์เพื่อนำไปผลิตเป็นพลังงาน หากไขมันเหล่านี้ไม่ถูกนำเข้าเซลล์ก็จะเกิดการสะสมได้ CLA ยังมีหน้าที่นำเอากลูโคสเข้าไปในเซลล์ ซึ่งจะช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อ และให้พลังงานแทนการสะสมเป็นไขมัน มีงานวิจัยหลายชิ้นที่บ่งว่า CLA ทำงานได้ดังต่อไปนี้

  1. CLA อาจช่วยลดการสร้างสาร PGE2 (prostaglandin) ในร่างกายลง หากร่างกายมีสาร สาร PGE2 มากก็จะส่งผลเสีย เพราะสาร prostaglandin จะทำลายโปรตีนในเซลล์กล้าม เนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อเล็กลงนั่นเอง
  2. CLA อาจมีผลต่อการเอาเซลล์ไขมันมาเผาผลาญให้เป็นพลังงาน และในขณะเดียวกัน CLA จะส่งเสริมให้สร้างเซลล์กล้ามเนื้อได้ดีขึ้น
  3. CLA อาจมีผลต่อโครงสร้างของผนังเซลล์กับเอนไซม์และฮอร์โมนในการแทรกผ่านสารเข้าสู่เซลล์
  4. CLA อาจมีผลต่อการหลั่งของ Growth Hormone และ Growth Factor ซึ่งมีผลต่อขบวนการเจริญเติบโตของร่างกายของเด็ก
  5. มีการทดลองกับสัตว์พบว่า CLA สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งในลำไส้ใหญ่ตอนปลาย มะเร็งผิวหนัง มะเร็งปอด เป็นต้น

CLA ช่วยลดไขมัน

จากหลักฐานทางการศึกษา ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า CLA ทำหน้าที่ลดการเก็บรักษาไขมัน และเพิ่มการใช้ไขมันของร่างกายเพื่อให้เกิดพลังงาน CLA ทำให้กิจกรรมของเอ็นไซม์ไลโพโปรตีนไลเพส (Lipo-protein Lipase) ลดลงได้มากถึง 66% เอนไซม์ชนิดนี้มีความสำคัญต่อการสังเคราะห์ไขมันอย่างยิ่ง เมื่อกิจการรมของเอ็นไซม์ลดลง ไขมันก็ถูกเผาผลาญมากขึ้นแทนที่จะถูกเก็บไว้

ดร ไมเคิล พาริซา เคยอธิบายอย่างง่ายๆ ไว้ว่า CLA ช่วยทำให้เซลล์ไขมันมีขนาดเล็กอยู่เสมอ ซึ่งอาจเกิดจากการไปยับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์บางชนิดที่ทำให้เซลล์ไขมันพอง นักวิทยาศาสตร์ยังพบด้วยว่า CLA ไปเพิ่มกิจกรรมของเอ็นไซม์ไลเพสชนิดที่ไวต่อฮอร์โมน ซึ่งจะทำให้ไขมันที่ถูกเก็บไว้แตกสลาย จนกระทั่งกล้ามเนื้อสามารถเผาผลาญมันได้ สามารถสรุปกลไกของ CLA ในการช่วยลดไขมันได้ดังนี้

  1. CLA ช่วยลดการสะสมไขมันส่วนเกิดขึ้นมาใหม่ โดย CLA จะไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไลโปโปรตีนไลเพส (Lipo-protein Lipase) ช่วยให้ร่างกายลดการสะสมของไขมันที่ชั้นใต้ผิวหนัง
  2. CLA ช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันส่วนเกินที่สะสมไว้ในร่างกาย โดย CLA จะไปเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ คาร์นิทีน ปาล์มิโตอิส ทรานสเฟอร์เรส (Carnitine Palmitoyl Transferase) ช่วยให้ร่างกายนำเอาไขมันที่สะสมไว้มาเผาผลาญให้เร็วขึ้น
  3. CLA เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ แอลคาร์นิทีน (L-carnitine) ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ทำหน้าที่ลำเลียงกรดไขมันเข้าสู่ไมโตคอนเดรียซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวสร้างพลังงานให้แก่ร่างกาย ร่างกายจึงมีการใช้ไขมันมากขึ้น ไขมันจึงลดลงได้
  4. CLA มีผลต่อกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของสาร eicosanoids, arachidonic และ prostaglandin โดยมีการทดลองในสัตว์พบว่า CLA สามารถลดการสร้าง PGE2 (สาร prostaglandin ชนิดหนึ่ง) ซึ่งเป็นสารที่เร่งการทำลายโปรตีนของกล้ามเนื้อลาย ดังนั้น CLA จึงมีให้ผลยับยั้งการทำลายโปรตีนในกล้ามเนื้อลายได้

CLA ช่วยสร้างกล้ามเนื้อ

CLA ไม่ได้เพียงแต่ช่วยลดไขมันเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้อีกด้วย โดยมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า CLA ช่วยส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อ มีการศึกษานักเพาะกายชายที่เพิ่งเริ่มเพาะกาย จำนวน 24 คน โดยกลุ่มหนึ่งให้รับประทาน CLA วันละ 4.3 กรัม กับอีกกลุ่มให้ CLA ปลอม (ซึ่งใช้น้ำมันพืชแทน) เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ผลปรากฏว่ากลุ่มที่ได้รับ CLA มีรอบแขนและมวลของร่างกายมากกว่ากลุ่มที่ได้รับ CLA ปลอมอย่างมีนัยสำคัญ

ผู้วิจัยสรุปว่า CLA ช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แก่นักเพาะกายฝึกใหม่ โดยไม่ทำให้ร่างกายได้รับน้ำหรือไขมันเพิ่มขึ้น การสร้างมวลของกล้ามเนื้อจะทำให้ร่างกายผอมได้ เพราะกล้ามเนื้อ 1 ปอนด์ สามารถเผาผลาญแคลอรีส่วนเกินได้ถึงกว่า 600 แคลอรีต่อสัปดาห์

แนะนำ CLA (Conjugated Linolenic Acid) ราคาถูก จากอเมริกา

CLA (Conjugated Linoleic Acids) กรดไขมันคอนจูเกตเต็ด ไลโนเลอิก

1. Jarrow Formulas, CLA, Conjugated Linoleic Acid, 90 Softgels

ลิงค์ http://www.iherb.com/Jarrow-Formulas-CLA-Conjugated-Linoleic-Acid-90-Softgels/144

2. Twinlab, CLA Fuel, Definition, 60 Softgels

ลิงค์ http://www.iherb.com/Twinlab-CLA-Fuel-Definition-60-Softgels/50073

3. Advance Physician Formulas, Inc., CLA, Conjugated Linoleic Acid, 1000 mg, 50 Softgels

ลิงค์ http://www.iherb.com/Advance-Physician-Formulas-Inc-CLA-Conjugated-Linoleic-Acid-1000-mg-50-Softgels/54612

4. Natrol, Tonalin CLA with Safflower Oil, 90 Softgels

ลิงค์ http://www.iherb.com/Natrol-Tonalin-CLA-with-Safflower-Oil-90-Softgels/2254

5. Primaforce, Max CLA, 180 Softgels

ลิงค์ http://www.iherb.com/Primaforce-Max-CLA-180-Softgels/56544

6. Solgar, Tonalin CLA, 1300 mg, 60 Softgels

ลิงค์ http://www.iherb.com/Solgar-Tonalin-CLA-1300-mg-60-Softgels/24581

7. Now Foods, CLA, 800 mg, 180 Softgels

ลิงค์ http://www.iherb.com/Now-Foods-CLA-800-mg-180-Softgels/318

8. Now Foods, Sports, CLA Extreme, 90 Softgels

ลิงค์ http://www.iherb.com/Now-Foods-Sports-CLA-Extreme-90-Softgels/2482

 

คลิกที่นี่ ดู CLA (Conjugated Linolenic Acid) ทั้งหมด

คลิกที่นี่ สอน วิธีสั่งสินค้า

กลับหน้าแรก

Posted in กรดไขมันคอนจูเกตเต็ด ไลโนเลอิก (CLA)
how-to-iherb iHerb ไทย แบรนด์ลด 20%
Clearance Sale